• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
מלגות האיגוד

ועדת החינוך של איגוד הכירורגים החליטה להעניק מלגות למטרות לימוד והכשרה לחברי האיגוד.

הוועדה החליטה כי בכל שנה תוענקנה 5 מלגות לימוד בסכומים שיקבעו מעת לעת ובהתאם לטיב הפעילות בגינה נדרשת המלגה. המלגה תוענק אך ורק לצורכי לימוד והשתלמות.

להלן הנחיות הוועדה ודרישות הסף להגשת בקשה ומועמדות למלגת איגוד הכירורגים:

  1. על המועמד/ת להיות חבר רשום באיגוד הכירורגים;
  2. גיל המועמד/ת לא יעלה על 45 שנה;
  3. על המועמד/ת לפנות בכתב למזכירות האיגוד ולהגיש בקשה ל"מלגת איגוד הכירורגים בישראל";
  4. למכתב יש לצרף קורות חיים, רשימת פרסומים ומכתב המלצה של מנהל המחלקה (בבית החולים ולרופאי הקהילה של מנהל המחלקה המקבילה);
  5. יש לפרט מטרת המלגה;
  6. סכום המלגה יקבע באופן דפרנציאלי על ידי חברי וועדת החינוך בהתאם למטרת המילגה;
  7. הוועדה תדון בכל מקרה לגופו של עניין ותתחשב בנתוני קורות החיים, פעילות אקדמית קודמת של מגיש/ת הבקשה ומכתב ההמלצה;
  8. לזוכים במלגה תוענק תעודה בכנסי איגוד הכירורגים והוועדה תמליץ, בהתאם לאופי הבקשה, כי חברים אשר הגישו בקשתם לשם הצגת עבודה, יציגו את העבודה במעמד כנסי איגוד הכירורגים גם כן.

טופס בקשת מלגה. את הבקשה יש לשלוח במייל לדורית דן, מזכירת האיגוד.

ברוכים הבאים לאיגוד הכירורגים בישראל

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הרפואה הכירורגית, להתייעץ עם רופאים כירורגים בפורום ולאתר בקלות פרטים על רופאים כירורגים
איני חבר/ת איגוד