• כלים לשירותך
 • עקבו אחרינו
 • כניסה לחשבון שלי
עמוד בית
3. הכירורג ועמיתיו למקצוע
 1. כירורג יקפיד בכבוד עמיתיו הכירורגים, ובכבודם של עמיתים במקצועות הרפואה האחרים.
   
 2.  כירורג ייענה תמיד לבקשת עמית לייעוץ או עזרה מקצועית. כירורג ייחלץ ללא דיחוי לבקשת עזרה דחופה בחדר ניתוח הבאה מעמיתים, מתמחים, או אנשי צוות אחרים.
   
 3. כירורג יסייע לעמיתו בעת מחלה ומצוקה כמידת יכולתו.
   
 4. כירורג ישתף את עמיתיו בידע שרכש למען שיפור הטיפול הרפואי בישראל. מתפקידו של כירורג מומחה לשמש דוגמא לעמיתים צעירים, להיות פעיל בהוראה ובהפצת הידע הכירורגי, להכיר בזכויות המתמחים ולהתייחס אליהם בכבוד.
   
 5. כירורג החולק על דעתם המקצועית של חבריו יביע זאת בהגינות ובדרך קולגיאלית, ויימנע מלומר או מלפרסם דברים הפוגעים באופן אישי בחבריו.
   
 6. כירורג היודע בוודאות כי עמית כשל בחריגה קשה מכללי ההנהגות, יראה לעצמו חובה מוסרית לדווח על כך.
   
 7. כירורג היודע בוודאות כי עמיתו לקה בהתמכרות, או במחלה, העלולות לפגוע בכשירותו המקצועית ולסכן את מטופליו, יפנה אליו ברגישות הראויה ויעודדו להיבדק. במקרה הצורך ידווח הכירורג לממונים, תוך שמירה על סודיות המידע וכבודו של העמית.
   
 8. מעבר מטופלים והפניות בין עמיתים:
 1. כירורג לא יעודד מטופלים של כירורג אחר לעבור לטיפולו;
 2. כירורג המחליף עמית בעת היעדרו יחזיר את המטופלים לעמית בשובו, ויעביר אליו את המידע על העזרה שהגיש בעת היעדרו, אלא אם התנגד המטופל לכך;
 3. הפנה כירורג מטופל לייעוץ לכירורג אחר, על היועץ להפנות את המטופל בחזרה לכירורג המפנה עם חוות דעתו, ולהימנע מלהציע למטופל שהוא ינתחו, אלא אם ביקש זאת המטופל מיוזמתו ותוך כדי יידוע הכירורג המפנה;
 4. היה ומטופל של כירורג יבקש לעבור לטיפולו של כירורג אחר, ייתן בידו הכירורג את המידע הרפואי הרלוונטי כדי להבטיח את המשכיות הטיפול;
 5. כירורג לא יקבל תמורה כספית או טובת הנאה בעבור הפניית מטופליו לכירורג או לרופא אחר;
 6. כירורג המסייע לעמיתו במתן שירות למטופל, או בביצוע ניתוח, רשאי לקבל תמורה עבור עבודתו.

 

 1. יעוץ רפואי לחולה מאושפז:
 1. הזמין מטופל כירורג, או רופא אחר, לייעוץ ולקבלת דעה נוספת, יסייע הצוות המטפל ליועץ וידון עימו, כמידת האפשר, על המקרה;
 2. היועץ יביע את דעתו וביקורתו בצורה מכובדת וקולגיאלית, וימנע מהטלת דופי בצוות המטפל;
 3. היועץ יתעד את ממצאי הבדיקה ואת המלצותיו בתיקו הרפואי של המטופל;
 4. הצוות המטפל אינו חייב לקבל את דעתו או המלצותיו של היועץ, אך עליו להתייחס אליהם, ולהסביר למטופל את שיקוליו.

 

 1. חוות דעת ועדות מומחה:

כירורג:

 1. ייתן חוות דעת מקצועיות רק בתחום התמחותו;
 2. יגיש חוות דעת רפואית משפטית וייתן עדות בבית משפט המבוססות על סטנדרטים רפואיים גבוהים ועדכניים למועד הרלבנטי לתביעה, כפי שפורסמו בספרות רפואית איכותית;
 3. יערוך את חוות דעתו על פי מיטב שיפוטו המקצועי, בצורה עניינית, בהגינות ובאובייקטיביות מקצועית ככל האפשר, ללא ניגוח עמיתים או הטלת ספק בכישוריהם ובאישיותם;
 4. לא יקשור את התמורה עבור חוות דעתו ועדותו לתוצאות המשפט.

 

 1. פרסום:
 1. כירורג רשאי לפרסם פרטים על עצמו, התמחותו, תואריו ותפקידיו, כתובת המרפאה, מספר הטלפון ושעות הפעילות, ושפות השגורות בפיו, אך עליו להימנע מלפרסם פרטים העלולים לשדל מטופלים לעבור ניתוח או טיפול ספציפי, ולעמוד בכל הכללים האתיים הנוגעים לפרסום ופרסומת עצמית;
 2. בהופעות בכלי התקשורת חייב כירורג להתבטא באורח אמין ומקצועי, לבסס את דבריו על עובדות ונתונים מדעיים, להימנע מהטעיה ומהבטחות שווא, ולהיזהר בכבודם של עמיתיו

ברוכים הבאים לאיגוד הכירורגים בישראל

חברי האיגוד מוזמנים להשתתף בפורומים/ דיונים, לאתר חברי איגוד, לעדכן את הדף אישי ולקרוא חדשות מקצועיות
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום הרפואה הכירורגית, להתייעץ עם רופאים כירורגים בפורום ולאתר בקלות פרטים על רופאים כירורגים
איני חבר/ת איגוד